Poprzednie spotkanie

II liga - Kolejka 19
So, 17. Lis. 2018 17:00
Pogoń Siedlce
Pogoń
-:- Olimpia Grudziądz
Olimpia G.

Tabela 2. Ligi

# Zespół M Pkt
1 Widzew Łódź 17 37
2 Radomiak Radom 18 34
3 Elana Toruń 17 32
4 Olimpia Grudziądz 18 31
5 GKS Bełchatów 18 30
6 Stal Stalowa Wola 18 27
7 Górnik Łęczna 18 27

Następne spotkanie

II liga - Kolejka 20
So, 24. Lis. 2018 17:00
Olimpia Grudziądz
Olimpia G.
-:- Siarka Tarnobrzeg
Siarka

Wiadomości w k2

Regulamin stadionu

REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO - STADIONU PIŁKARSKIEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 14 W GRUDZIĄDZU

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009, Nr 62, poz. 504 z późniejszymi zmianami) postanawia się co następuje:

 

§ 1

Siedzibą Grudziądzkiego Klubu Sportowego "Olimpia" Grudziądz jest obiekt sportowy przy ul. Piłsudskiego 14 w skład którego wchodzą

          - budynek GKS Olimpii;

          - hala widowiskowo - sportowa;

          - budynek garażowo - socjalny;

          - parkingi;

          - ciągi komunikacyjne;

          - kompleks boisk tzw. Orlik;

          - stadion centralny;

          - boisko ze sztuczną murawą;

          - korty do tenisa ziemnego.

§ 2

Na obiekcie GKS Olimpia organizowane są masowe imprezy sportowe /m.in. mecze piłki nożnej/, imprezy artystyczno-rozrywkowe i inne.

§ 3

Szczegółowe zasady postępowania i dostępności obiektu dla publiczności w czasie organizowanych imprez masowych określa „Regulamin imprezy masowej organizowanej na stadionie przy ul. Piłsudskiego 14 w Grudziądzu.

§ 4

W dniu imprezy masowej organizowanej na stadionie centralnym wejścia dla publiczności będą uruchamiane każdorazowo minimum na jedną godzinę przed planowanym rozpoczęciem meczu.

§ 5

Teren obiektu sportowego przy ul. Piłsudskiego 14 jest monitorowany.

§ 6

Przebywać na obiekcie sportowym w trakcie trwania imprezy masowej - meczu piłki nożnej oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą osoby uprawnione do przebywania na obiekcie sportowym posiadające przy sobie ważny bilet wstępu na imprezę masową, karnet, identyfikator lub inny dokument wydany przez organizatora.

§ 7

Osoba przebywająca na terenie obiektu sportowego zobowiązana jest stosować się do poleceń   wydawanych na podstawie niniejszego regulaminu przez służby porządkowe i informacyjne   „Organizatora” imprezy masowej (w tym spikera zawodów) oraz funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów.

§ 8

Wszystkie osoby wchodzące na obiekt mogą zostać poddane czynnościom polegającym na przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu i uznają prawo do odmowy wstępu lub usunięcia z obiektu każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom.

§ 9

 Wstęp i przebywanie na obiekcie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej                                                                   

§ 10

Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie   obiektu  sportowego przy ul. Piłsudskiego 14 w czasie trwania imprezy masowej:

 1. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń,
 2. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 3. pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze. W uzasadnionych przypadkach „Organizator” może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie,
 4. napojów alkoholowych, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 5. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne,
 6. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
 7. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
 8. wskaźników laserowych,
 9. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą „Organizatora” imprezy,
 10. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów policyjnych,
 11. wnoszenia i używania przez kibiców tzw. sektorówek.

§ 11

Zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie obiektu sportowego osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków 

§ 12

 Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Zarządu Klubu lub uprawnionego pracownika.

§ 13

Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu może skutkować niezwłocznym usunięciem z obiektu sportowego przy ul. Piłsudskiego 14. 

§ 14

Zarząd Klubu GKS „Olimpia” Grudziądz zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na obiekcie szkody zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Zarząd Klubu jest uprawniony do zmiany zasad dostępności obiektu sportowego, o czym informował będzie w sposób ogólnie przyjęty, w tym przez media, internet, itp.

                                                        § 16

                                                Wejście w życie.

Regulamin  obiektu sportowego – stadionu piłkarskiego  wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku.    

                                                  

                                                                           ZARZĄD                                                                                        

                                                                        GKS „OLIMPIA” GRUDZIĄDZ    Regulamin  jest  udostępniony do wglądu  w siedzibie klubu, w kasach oraz na oficjalnej stronie  internetowej GKS „Olimpia” Grudziądz  -   www.gksolimpia.com  

Tabela 2. Ligi

# Zespół M Pkt
1 Widzew Łódź 17 37
2 Radomiak Radom 18 34
3 Elana Toruń 17 32
4 Olimpia Grudziądz 18 31
5 GKS Bełchatów 18 30
6 Stal Stalowa Wola 18 27
7 Górnik Łęczna 18 27

Olimpię Grudziądz dumnie wspierają:

Sponsorzy:
 
Partnerzy:
Partnerzy:
Partnerzy:
Partnerzy: Styropian Plus PSZ  images/bottom-b/partnerzy/sprint-bus.png    
Partnerzy:                

 

Partnerzy:                      
Partnerzy:                      

Partner techniczny:

Partner technologiczny: Studio113.pl                                                                                      

Logowanie